Aksiyon potansiyeli nedir, nerede ve nasıl başlar? Aksiyon potansiyeli evreleri nasıl oluşur?

class=”medianet-inline-adv”>

Aksiyon potansiyeli, hücrelerin elektriksel zar potansiyelinde kısa süreli bir artış ve düşüştür. Hayvan vücudu üzerinde daha fazla çalışma alanına sahiptir.

Eylem Potansiyeli Nedir?

Hücrenin elektriksel zar potansiyelinin hızla yükselmesi ve düşmesi aksiyon potansiyeli olarak tanımlanır. Zar potansiyeli olarak da adlandırılan aksiyon potansiyeli, hayvan hücrelerinde farklı şekillerde ortaya çıkar. Bunlar kas hücreleri, endokrin hücreleri, bazı bitki hücreleri ve sinir hücreleridir. Hücreler arası iletişimde en etkin rol sinir hücrelerindedir.

Diğer hücrelerde asıl işlev, yalnızca hücreler arasındaki işlemleri etkinleştirmektir. Hayvan hücrelerinde iki tür aksiyon potansiyeli vardır. Birincisi voltaj kapılı sodyum kanalları, ikincisi voltaj kapılı kalsiyum kanalları. Sodyum bazlı aksiyon potansiyeli bir milisaniyeden daha az sürer, kalsiyum bazlı ise 100 milisaniye veya daha uzun sürebilir.

class=”medianet-inline-adv”>

Nerede ve Nasıl Başlar?

Bitkilerdeki, mantarlardaki ve hayvanlardaki tüm hücreler pil benzeri bir işleve sahiptir. Hücrelerin içi ve dışı arasında bazı duyusal farklılıklar olabilir. İç kısım pilin negatif kutbu olarak kabul edilir. Hücrelerdeki voltaj genellikle milivolt cinsinden ölçülür. Hayvan hücrelerinde regular bir voltaj genellikle 70 milivoltta ölçülür. Bu, hücrelerin küçük boyutundan kaynaklanmaktadır. Bu büyüklükteki bir voltaj, hücre zarının içinde güçlü bir elektrik kuvvetinin oluşmasına neden olur.

Büyük hücrelerdeki potansiyel zamanla çok az değişir. Bazı hücreler elektriksel olarak aktiftir ve voltaj dalgalanır. Bazılarında voltaj hızla yükselir ve düşerken bazılarında zaman zaman gerginlik gözlemlenir. Yükselme ve düşme evreleri de aksiyon potansiyelleri olarak tanımlanır. Aksiyon potansiyellerinin süresinde farklılıklar olabilir. Bu nedenle, analog sinyaller olarak da kabul edilebilirler. Hayvan beyin hücrelerinde, tam iniş ve çıkış, saniyenin binde birinden daha kısa bir sürede gerçekleşir. Diğer hücrelerde bu döngünün birkaç saniye sürmesi mümkündür.

class=”medianet-inline-adv”>

Aksiyon Potansiyeli Aşamaları Nasıl Oluşur?

Aksiyon potansiyelindeki artış birkaç aşamada gerçekleşir. Bazı Na+ kanalları, alıcısına bağlanan bir sinyale yanıt olarak açılır. Konsantrasyon gradyanı nedeniyle hücre içine Na+ akışına izin verilir. Zar potansiyeli de bu sırada depolarize olur ve daha da pozitif hale gelir. Membran potansiyeli genellikle 55 miliwatt olduğunda aksiyon potansiyeli devam eder.

Potansiyele ulaşılmazsa aksiyon potansiyeli oluşmaz ve hücre istirahat zar potansiyeline geri döner. Bu eşiğe ulaşan aksiyon potansiyeline ya hep ya hiç denir. Aksiyon potansiyeli, nöronlara iletilen akson terminalleri yönünde aksonun uzunluğu boyunca hareket eder. Yayılma hızı da çapın hızına göre değişir. Kılıflar elektrik akımının ve aksonun sızmasını önleyerek aksiyon potansiyelinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.