Altuğra: Halk sağlığını olumsuz etkileyen her konuda gerekli çalışmalar yapılacak – BRTK

Sağlık Bakanı, takipçisi Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Kıbrıs Türk Dermatoveneroloji ve Kozmetoloji Derneği başkan ve üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıkta yapılan toplantıda, ülkemizdeki her türlü tıbbi uygulamanın yasaya göre Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyesi hekimler tarafından yapılması ve bu uygulamaların hekimlerin gözetimi altında olması gerektiği vurgulandı. sağlık merkezi çatısı altında.

Tabipler Birliği üyesi olmayan ve kısa süreliğine ülkemize gelenlerin özellikle estetik ve kozmetik uygulamalarının hasta güvenliği ve sağlığı açısından threat oluşturduğu belirtildi.

Yine güzellik salonlarının hizmetleri ile ilgili herkesin kendi uzmanlık alanları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğine dair yasal bir çerçeve bulunmadığından, daha önce Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Güzellik Salonlarını denetleyen kanunun kanunlaştırılması talebi, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği ve Plastik Cerrahi Derneği işbirliğiyle Bakan Altuğra’ya iletildi.

Bakan Altuğra, uzman olmayan kişilerin uygulamalarının sağlık açısından threat taşıdığını, bu anlamda gerekli yasaların çıkarılmasının ve uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kamu sağlığını olumsuz etkileyen her konuda gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Bakan Altuğra, Güzellik Salonlarını denetleyen yasa tasarısı konusunda da adım atılacağını kaydetti.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.