Binlerce ağacın verdiği oksijeni tek başına veriyor! İşte dünyanın en faydalı hayvanı

Balinalar, okyanusların ve denizlerin devasa ve eşsiz yaratıklarıdır. Bu muhteşem canlıların varlığı gezegenimiz ve tüm insanlığın sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Aldığımız her nefes, balinalara ev sahipliği yapan okyanuslardan ve denizlerden geliyor. Okyanus tabanındaki fitoplankton, küresel karbon emisyonlarının yüzde 40’ını emer. Bu, daha az zararlı karbon emisyonu anlamına gelir. Balina dışkısı faydalı fitoplanktonumuzu önemli ölçüde artırır, yani dolaylı olarak oksijenimize büyük ölçüde katkıda bulunur.

Balinalar gezegene nefes aldırır

Hayatları boyunca binlerce ağaçla aynı karbonu tutan balinalar, luerik karbon emisyonlarının yüzde 40’ını hapseder ve dünyanın oksijeninin yarısından fazlasını üreten, denizlerin ve denizlerin hayatta kalmasına yardımcı olan küçük bitki bitki topluluğu olan fitoplanktonu artırır. okyanuslar. Bu da oksijen ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşıladıkları anlamına gelir. Okyanusa ve denize yapılan bu katkıların doğa, insanlar, küresel endüstriler ve geçim kaynaklarımız üzerinde önemli etkileri vardır. Gezegenimizin sağlığını korumak için balinaların yaşam alanlarını korumak insanlara büyük görevler düşmektedir.

Balinaların Faydaları

Bir balinanın gezegene katkısı, binlerce ağacın katkısına eşittir. Dünyadaki oksijenin yarısından fazlasını üreten fitoplanktonu artırarak oksijene katkıda bulunur. Balinalar yaşamları boyunca büyük miktarda karbon salınımını ortadan kaldırırlar ve öldüklerinde batarlar ve beraberinde büyük miktarda karbonu da götürürler.

Balinalar tehdit altında

Denizlerin ve okyanusların sağlığının göstergesi olan balinalar, iklim açısından kritik bir rol oynamaktadır. Dünyanın hemen her yerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehditlerin artması, balinaların göç yolları olan mavi koridorları son derece tehlikeli hale getiriyor. Mavi koridorlar balinalar için kritik deniz ve okyanus habitatlarıdır. Ancak bu habitatlar bir süredir ölümcül engellerle dolu. Balinaları, gezegeni, denizleri ve okyanusları korumak için toplumun bilinçli olması gerekiyor.

KARBON EMİSYONLARI VE ZARARLARI

Karbon emisyonu, kontrolsüz nüfus artışına bağlı olarak gelişen yoğunluk, sanayileşmenin hızla ilerlemesi, küresel enerjiye olan talebin artması gibi etkenlere bağlı olarak sera gazlarının artması sonucu karbondioksitte meydana gelen artıştır. Karbon emisyonları azalmazsa ve karbon emisyonları hızla artmaya devam ederse, temel yaşam alanlarındaki birçok şey kaybolabilir. Bitki türlerini riske atarak küresel gıda krizleri meydana gelebilir.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.