Danıştay ‘Dogo Argentino’ davasını reddetti: Hayvan federasyonunun lisansı yok

Danıştay, Dogo Argentino köpeklerinin “Tehlikeli Hayvanlar Hakkında Genelge”den çıkarılmasına ilişkin yürütmenin durdurulması davasının reddine karar verdi.

Çok sayıda hayvan derneğinin bulunduğu bir federasyon, Doğa Koruma ve Ulusal Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Tehlikeli Hayvanlar Hakkında Genelge”nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’da dava açtı. Parklar.

Federasyonun dilekçesinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesinde, “Hayvanları temsil eden hayvanların üretilmesi, sahiplenilmesi, sahiplenilmesi, barındırılması, beslenmesi, takası, teşhiri, hediye edilmesi, girmesi, satılması ve reklamının yapılması yasaktır. ülkemiz için tehlike.” Hüküm gereği “tehlikeli hayvanlar” belirlendiği belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan genelgede American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpeklerin “tehlikeli hayvanlar” olarak yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, av köpeği olduğu iddia edilen Dogo Argentino köpeklerinin tehlikeli hayvanlar kategorisine alınmasının bilimsel olarak mümkün olmayacağı ileri sürülerek, Dogo Argentino cinsinin genelgeden çıkarılması istendi.

“Federasyonun dava açma yetkisi yok”

Danıştay 10. Dairesi, davacı federasyonun dava açma ehliyetinin bulunmadığına karar vererek davayı reddetti.

Daire kararında, iptal davalarının idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlayan en önemli kontrol araçlarından biri olduğu ancak bu davaların doğrudan menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılabileceği vurgulandı.

Aksi takdirde, “kovuşturulacak eylem ile davayı açacak kişi arasında belirli bir ölçüde çıkar ilişkisi bulunması şartı” ihlal edilmiş olacak ve kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Federasyonlar, kuruluş amacı aynı olan en az beş dernekle kurulur. Federasyonların, bağlı oldukları derneklerin dava açabileceği düzenlemelere karşı dava açma ehliyetleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda davacı federasyon, federasyona dava açmış ve dava açmıştır. söz konusu genelgenin, üyesi olan Dogo Argentino Race Affiliation’ı yakından ilgilendirdiği ileri sürülerek iptali, ancak federasyonun, genelgenin iptalini talep etmede doğrudan bir menfaatinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda federasyonun dava açma ehliyetinin bulunmaması nedeniyle uyuşmazlığın esasının incelenmesi hukuken mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Aralık ayında Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş adlı kızla ilgili olarak, “Belediyeleri sokak hayvanlarının sokaklardan kaldırılması için adım atmaya çağırıyorum. İşte bebeğimiz Asiye’nin başına gelenler bu. . Beyaz Türkler, hayvanlarına iyi bak.”

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.