Danıştay’dan “Amerikan Staffordshire Terrier” kararı – Son Dakika Türkiye Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Tehlikeli Hayvanlar Hakkında Genelge”nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için hayvan dernekleri olan bir federasyon Danıştay’da dava açtı.

Federasyonun dilekçesinde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. Maddesinde “Hayvanların üretilmesi, sahiplenilmesi, sahiplenilmesi, barındırılması, beslenmesi, takası, teşhiri, hediye edilmesi, hayvanlara girmesi, satılması ve reklamının yapılması yasaktır. Ülkemiz için tehlike arz ediyor.” Hüküm gereği “tehlikeli hayvanlar” belirlendiği belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan genelgede American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpeklerin “tehlikeli hayvanlar” olarak yer aldığı belirtildi.

‘Tehlikeli’ köpekler arasında gösterilen Amerikan Staffordshire cinsinin yanlışlıkla pitbull melezi olarak değerlendirildiği iddia edilen dilekçede, “Bu cinsi tehlikeli hayvanlar kategorisine sokmak bilimsel olarak mümkün değil. , söz konusu genelgede sebep ve amaç, orantılılık ve haklılık yönünden kusurlu olduğu ve esaslara aykırı olduğu açık olan ifadelere yer verildi.

“DOSYALAMA İZNİ YOK”

Danıştay 10. Dairesi, federasyonun dava açma ehliyetinin bulunmadığına karar vererek davayı reddetti.

Daire kararında, idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlayan en önemli kontrol araçlarından birinin iptal davası olduğu ancak bu davaların doğrudan menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılabileceği hatırlatıldı.

Aksi takdirde, “kovuşturulacak eylem ile davayı açacak kişi arasında belirli bir ölçüde çıkar ilişkisi bulunması şartı” ihlal edilmiş olacak ve kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

“Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 5 dernek ile kurulur. Federasyonların, kendilerine bağlı derneklerin dava açabileceği düzenlemelere karşı dava açma ehliyetleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda davacının dava açabileceği sonucuna varılmıştır. Tüzel kişiliğine atıfta bulunmayan genelgenin iptalini istemekte federasyonun doğrudan bir menfaati bulunmamaktadır. dava. Bu nedenle davanın ‘ehliyet yönünden’ reddine oybirliğiyle karar verildi.”

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, aynı federasyonun Dogo Argentino köpeklerinin “tehlikeli hayvanlar” listesinden çıkarılması için açtığı davayı da aynı gerekçeyle reddetti.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.