Dişi hayvan kurban edilir mi? Dişi hayvanların kesilmesi yasak mı? Diyanet duyurdu

Kurban Bayramı öncesinde kurban kesmekle ilgili konular gündeme geldi. Kurban ibadetini yapacak Müslümanlar “Dişi hayvanlar kurban edilebilir mi?” cevap arar. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanla ilgili soruları yanıtladı. Buna göre dişi hayvan kesimi haram mıdır? Dişi hayvan kurban edilir mi? İşte Diyanet’in konuyla ilgili açıklaması

BİR KADIN KURTARILABİLİR Mİ? DİN AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun “Dişi Hayvanların Kurban Edilmesine” ilişkin görüşü şöyle:

Maddi ve sosyal nitelikleri birleştiren kurban ibadeti, Yüce Allah’a teslimiyeti ve kulluğu ifade eder. Toplumda birlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutan bu ibadetin çerçevesini Kuran-ı Kerim olduğu gibi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz ve uygulamalarına göre belirlenir.

Hz. Peygamber (asm)’in kurban ibadetine ilişkin doğrudan veya dolaylı açıklama şeklinde birçok sözü ve uygulaması olmuştur. Bu söz ve uygulamalar incelendiğinde deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlar ile koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları halinde erkek veya dişi fark etmeksizin kurban olarak kesildiği görülmektedir. Ancak bu söz ve uygulamalar ışığında, kurban kesmede kadın ve erkek cinsiyetlerinden hangisinin daha faziletli olduğu konusunda İslam alimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Maliki ve Şafii mezheplerinin alimleri, kurbanlık hayvanlarda genellikle erkek cinsini dişi tipine göre daha faziletli sayarlar. Hanefi mezhebi alimleri ise erkektir; keçi, deve ve sığırlarda dişi ırkların daha faziletli olduğunu belirtmişlerdir.

Ancak her iki izleyicinin gerekçeleri incelendiğinde yaşadıkları dönemin koşullarının/ihtiyaçlarının, hayvanın etinin fazlalığı, lezzeti ve kalitesi ile ilgili değerlendirmelerinin ve bölgesel alışkanlıklarının etkili olduğu görülmektedir.

Nitekim dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin daha faziletli olduğunu belirten kanaat sahipleri, koyun veya keçi olsun erkek hayvanın dişiden daha faziletli olacağını ileri sürmüşlerdir. et daha yüksek ve daha kaliteli olurdu. Yine kurbanlık hayvanlarda genellikle erkek tipini tercih etmeyi erdemli bulan izleyiciler, erkek hayvanın etinin kalitesi bazı nedenlerle düşerse, hiç doğurmamış dişi bir hayvanı kurban etmenin daha faziletli olacağını belirtmişlerdir ( Bkz. Kâsânî, Bedâi, V, 80; Ramlî, Nihâye, VIII, 133; Desukî, Hashiyetü’d-Desukî, II,121; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, VI, 322; Vehbe Zuhayli, Mevsuatü’l Fıkhi’ l-İslami ve’l-Kadaya’l-Mu’âsıra, III, 613).

Bütün bu görüşler delilleri ile birlikte değerlendirildiğinde, konunun genel olarak şartlar, örf ve adetler, etin bolluğu, lezzeti ve kalitesi bağlamında ele alındığı ve dolayısıyla bir içtihat meselesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu görüşler, kurban ibadetinin özü ve değişmez ilkeleri ile ilgili olmayıp, kamu yararını koruma ve en güzel hayvanı Yüce Allah’a kurban etme hassasiyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde farklı bakış açıları sunmak ve benzer bakış açısıyla farklı önlemler almak doğaldır. Nitekim benzer tedbirlerin Peygamberimiz (sav) döneminde alındığı görülmektedir. İbn Abbas’ın rivayetine göre, Hz. Peygamber, sahabelere sığır kesmelerini emretti. (İbn Mâce, “Edahi” 5.)

Hz. Peygamberimiz (sav)’in bu uygulaması, kurbanlık hayvanların o andaki sosyo-ekonomik koşullarının, sayısal veya niteliksel özel koşullarının dikkate alınması gerektiğini ve hayvancılık açısından bazı önlemlerin alınabileceğini göstermesi açısından önemlidir. politika.

Sonuç olarak kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması mağdurun geçerlilik şartları arasında yer almıyor. Hangi kesimin daha faziletli olduğu konusu yerleşik gelenekler çerçevesinde etin şartlar/ihtiyaçları, bolluğu, lezzeti ve kalitesi bağlamında tartışılmaktadır. Bu nedenle günümüzde hayvan neslinin korunması, dişi hayvanların kurban edilmesinden kaynaklanan maddi kayıpların önlenmesi gibi toplumun menfaatleri dikkate alınarak dişi hayvanların kurban edilmesinin sınırlandırılmasında dini bir sakınca yoktur. Bu bakımdan dişi hayvanların kurban edilmesi hayvansal üretime zarar veriyorsa, kurban için erkek hayvanların tercih edilmesi de dini açıdan uygundur.

KADIN DİKİŞLERİ YASAK MI?

Bilindiği gibi ülkemizde hayvancılığın istenilen düzeye gelmesi, hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve hayvan sayısının arttırılması amacıyla gebe veya damızlık dişi hayvanların kesilmesi yasaktır.

HEIVER KESEBİLİR Mİ?

Kurban Bayramı’ndan kısa bir süre önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düve (doğmamış dişi sığır) kesiminin yasaklandığını duyurdu.

İNEK KESME İZİN Mİ?

Sütü ilaçsız ve hastalıksız olarak kesilen ve doğurmak üzere olan hayvanı ve küçük bebeği olan hayvanı kurban etmek mekruhtur. Ayrıca kurban edilen hayvanların sütlerini sağmak ve içmek caiz değildir. Süt sağılırsa, sadaka olarak verilmesi gerekir. Para karşılığı satılması caiz değildir.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.