Hangi hayvanlar kurban olur? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan türleri ve özellikleri nelerdir?

İslam inancına göre kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla kesilen bir hayvandır. Bu yıl 9 Temmuz 2022’de gerçekleştirilecek olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan türleri ve olması gereken özellikler merak konusu oldu.

HANGİ KAYVANLAR KESİLDİ?

Kurban olarak kesilmesi dinen kabul edilen hayvan türleri şunlardır:

  • Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Bu nedenle, yalnızca bu hayvanlar (veya onların türdeşleri) kurban edilebilir. Tavuk, kaz, ördek, devekuşu, ceylan gibi hayvanların kurban edilmesi caiz değildir. Mağdurun geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında bir fark yoktur. Ancak koyunların erkeğini, diğerlerinin dişisini kesmek daha faziletli kabul edildi.

Koyun ve keçi tek kişilik; deve, sığır ve manda yedi kişiyi geçmemek üzere birlikte kurban edilebilir. Bu hüküm, Hanefiler dahil üç mezhebe göre olup, Maliki mezhebinde para ve ete katılarak ortak kurban kesmek caiz değildir.

2. Koyun ve keçi hayvanları bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Hanefiler de dahil olmak üzere fakihlerin çoğu, koyunların şişmanlık ve görünüm bakımından bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayı doldurduktan sonra kurban edilebileceği görüşündedirler.

Sığır ve manda hayvanlar iki yaşını doldurduktan sonra, develer beş yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir.

3. Kesilecek hayvanın kurban edilmesine engel bir kusuru olmamalıdır. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, temiz, organları tam ve iyi beslenmiş olması hem ibadetin amacına ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygundur. Sakat, zayıf ve muhtaç, bazı organları eksik, örneğin bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökten kesilmiş, dilleri kesilmiş, dişleri tamamı veya çoğu veya tamamı olan hayvanlar. Kuyrukları ve memeleri kesilirse kurban edilemez.

Ancak hayvanın boynuzsuz, şaşı, topal ve deli, biraz hasta ve kulaklarından birinin delinmiş veya yırtılmış olması halinde kurbanda bir sakınca yoktur. Koyunun daha şişman ve lezzetli olması amacıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.

4. Kurbanın geçerli olabilmesi için belirlenen süre içinde kesilmesi gerekir. Kurban Bayramı’nın ilk üç günü yani Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde bayram namazının kılınmasından 3. günün akşamına kadar kurban kesilebilir. . Şafii mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre, bayramın 4. günü akşamına kadardır. Bayram namazının kılınmadığı yerlerde sabah namazı vaktinden itibaren kesilebilir. Kurbanın bayramın 1. gününde kesilmesi daha faziletli kabul edilir ve gündüz yapılması tavsiye edilirdi. Gece kurban kesmeyi caiz ve mekruh kabul etmeyenlerin, aydınlatmanın yetersizliğinden kaynaklanabilecek tehlikeleri, hataları ve güçlükleri hesaba katmaları gerekir. Bu rahatsızlıklar yoksa geceleri kurban kesilebilir.

5. Mağdurun ibadet niyetiyle kesilmesi farzdır. Kuran’da bu kesimi yapan Müslümanın niyetinin, takvasının ve bağlılığının, kesilen hayvanın etine ve kanına değil, Allah’a ulaşacağı bildirilmektedir (el-Hac 22/37).

Aslında kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran da budur. Niyette asıl olan kalbin niyetidir, dil ile açıkça söylenmesine gerek yoktur. Kurbanda niyetin bu öneminden dolayı, Hanefi mezhebinde müşterek olarak kesilen kurbana, tüm ortakların ibadet niyetiyle katılmaları zorunludur. Ortaklardan birinin et elde etmek maksadıyla iştirak etmesi, diğerlerinin kurbanını geçersiz kılar. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre böyle bir ortaklık kurban ibadetine zarar vermez.

CANLI HAYVANIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve iyi beslenmiş olması hem ibadet hem de sağlık açısından önemlidir. Bu nedenle sakat, zayıf ve muhtaç, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kökünden kırılmış, dili, kuyruğu, kulakları ve memeleri yarıya bölünmüş hayvanların kurban edilmesi mümkün değildir. , dişlerinin tamamı veya çoğu dökülür (Ebu Davud, Dahaya, 6). Ancak hayvanın doğumda boynuzsuz, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağının delik veya yırtık olması ve göğüslerinin yarısından az olması kurban edilmesine engel değildir. (Kasani, Bedâi’, V, 75-76). Ayrıca kesildikleri yere gidemeyecek kadar topal hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşüren kusurlar mağdura engel teşkil etmektedir.

Şafii mezhebinde yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması hayvanın kurban edilmesini engeller, uyuzlu ve yemek yemelerini engellemek için dişleri düşmüş hayvanların kurban edilmesi caiz değildir (Nevevi, el-Mecmu’, VIII, 399). -404).

BİR VICTOR KESİNTİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bir hayvan kesilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Usule göre kesim yapılabilmesi için hayvanın yemek borusu ve soluk borusundan en az biri ile iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Böyle bir kesim sırasında hayvanın omuriliğini kesmek mekruhtur. Bu bakımdan et kesimi ile kurban kesimi arasında hiçbir fark yoktur.

b) Hayvanın başının ölmeden vücudundan ayrılmamasına dikkat edilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana eziyet ve işkence yapılmamalıdır. Bu nedenle hayvanlar ehil kişilerce kesilmeli ve hızlı bir şekilde kesim yapılmalıdır.

d) Çevre temizliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

f) Hayvanların birbirlerinin kesildiğini görebilecekleri şekilde yan yana tutulmamasına azami özen gösterilmelidir.

TESTRİK TAKBIER NEDİR, NE ZAMAN GELİR?

Hz. Peygamber (asm)’in kurban bayramının arifesinde sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri aldığı rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’ l-Kübra, III, 315; Dârekutnî, es-Sunan, III, 439, 440).

Buna göre Hanefilerin tercih ettiği görüşe göre, Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farzdan sonra 23 defa teşrik tekbiri almak, erkek ve kadın her Müslümana farzdır. . Taşrik günlerinde kaza namazları aynı günlerde, taşrik tekbirleri aynı günlerde alınır. Teşrik günleri geçtikten sonra kaza yapılırsa tekbir alınmaz. Namaz kılınmadıkça tekbirler kaza edilmez (Serahsi, el-Mabsut, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şafii mezhebine göre teşrik tekbirleri sünnettir (Maverdi, el-Havi, II, 500-501).

2022 KREDİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 8 Temmuz Cuma günü Arefe günü olacak. Bayramın ilk günü 9 Temmuz’a denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

ORİJİNAL

Kurban fiyatları ne kadar? 2022 sığır, koyun ve keçi kurban fiyatları

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.