Hayvan sahibinin sorumluluğu – DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ

ZAFER İŞİ – Bir hayvanın bakımını ve idaresini üstlenenlerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar Türk Borçlar Kanunu’nda kusursuz sorumluluk başlığı altında kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Türk hukuk düzeninin genel kurallarına göre hiç kimse bir başkasının eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Ancak kanun koyucu, bir hayvanın bakımını ve idaresini üstlenen kişileri, bakımını üstlendiği hayvanın başka bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar vermesi veya başka bir kişiye maddi zarar vermesi durumunda geçici veya sürekli olarak sorumlu tutar. Dolayısıyla bir hayvanın bakımını ve idaresini üstlenen kişi, başkasına zarar veren fiilin meydana gelmesinde kusuru olsun veya olmasın, hayvanın verdiği zarardan sorumlu olacaktır.

Kanun koyucu, hayvanların bakımını ve idaresini sürekli olarak üstlenen ve geçici olarak üstlenenleri sorumlu tutmuştur. Buna bir örnek, tarlaya zarar veren koyun sürüsünün sahibiyle birlikte çobanı da sorumlu tutmasıdır. Hayvanla geçici olarak ilgilenen kişinin sorumlu tutulabilmesi için bu kişinin hayvan bakımı konusunda yetkin bir kişi olması gerekir. Nitekim bir hayvanın bakım ve idaresini geçici veya sürekli olarak üstlenen kişinin, bu sorumluluktan kurtulabilmesi için hayvanın sevk ve idaresinde gerekli özeni ve özeni gösterdiğini ispat etmesi gerekecektir. Köpek sahibi, köpeği kaçamayacağı bir kafese koymuşsa, ancak birisi kapıyı kasten açarsa ve bu durumda zarar görürse, köpeğin sahibi kendisine bir kafes yaptırdığını kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir. gereken özeni ve dikkati göstermek. Anlaşılacağı üzere kanun koyucu ispat yükünü hayvanın bakımını veya idaresini üstlenen kişiye yüklemiştir.

Açıklanan bilgiler ışığında, başka bir kişinin hayvanı korkutması durumunda hayvanın bakımını veya idaresini üstlenen kişinin sorumlu olup olmayacağı sorusu akla gelebilir. Kanun koyucu bu konu için ayrı bir düzenleme yapmıştır. Bakımı veya yönetimi üstlenilen hayvanın başka biri tarafından korkutularak başka bir kişiye zarar vermesi durumunda hayvan sahibi sorumlu tutulacak ve zarar gören kişinin zararını tazmin etmek zorunda kalacaktır. Ancak bu durumda başka bir kişinin zararını tazmin eden hayvan sahibi, hayvanı korkutan kişiden ödenen tutarı talep etme hakkına sahip olacaktır.

Bu hususların yanı sıra kanun koyucu, hayvanın başka bir kişinin taşınmazına zarar vermesi durumunda taşınmaz sahibinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemiştir. Öncelikle kanun koyucu bu durumu bir hayvanın başkasına ait taşınmaza zarar vermesi olarak ifade etmiş ve bu hususun ancak başkasının taşınmazına zarar gelmesi durumunda geçerli olacağının altını çizmiştir. Kişinin taşınmazına bir hayvan tarafından zarar verilmesi durumunda taşınmaz malikinin birden fazla seçmeli hakkı vardır. Olayın oluş şekline göre taşınmazın sahibi o hayvanı yakalayabilir ve hasar giderilene kadar tutabilir; hatta koşullar ve koşullar onu haklı çıkarırsa, hayvanı başka yollarla etkisiz hale getirebilir. Ancak, bu fiillerden birini işleyen taşınmaz maliki, derhal hayvanın sahibine haber vermeli ve hayvanın sahibinin kim olduğunu bilmiyorsa, sahibinin bulunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmalıdır.

Yasa koyucu, bir hayvanın bakımını ve idaresini üstlenen kişileri, hayvanın davranışlarından kesinlikle sorumlu tutmuştur. Aslına bakarsanız olması gereken de bu. Bir hayvana bakmak ve onu yönetmek sıradan bir eğlence, çocuklara bir hediye ya da sadece bir gelir kaynağı olmamalıdır. Hem diğer insanların güvenliği için hem de insan bakımına ihtiyaç duyan hayvanların sağlığını korumak için büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu nedenle bir hayvanın bakım ve idaresinin geçici mi yoksa kalıcı olarak mı üstlenileceğine, bunun hukuki anlamda ciddi bir sorumluluk olduğu ve insanlar tarafından iyi düşünüldüğü dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.