Hayvanlar Nasıl Düşünür, İnsan Ne Görür?

Fransız Akademisi 2021 Jacques Lacroix Ekoloji profesörü Loïc Bollache tarafından yazılan ödüllü kitap Hayvanlar Nasıl Düşünür, İnsan Ne Görür?insanların kendilerini üstün bir ‘tür’ olarak gördükleri, ‘sadece hayatta kalmak için yaşarlar’ önermesini yalanlamakta ve hayvanların da sosyal, kültürel ve duygusal zekaya sahip olduğunu birçok bilimsel örnekle kanıtlamaktadır.

BURAK SOYER

Hayvan zekasını insan sorunlarının çözümü açısından değerlendirmek, insanın dünyadaki diğer canlılardan üstün olduğu hipotezini doğrulamak için doğal olarak pratik bir seçenektir. Ancak testleri tersine çevirirsek, yaşamın hayvan türlerine sunduğu birçok sorunu çözmede yetersiz kalırız. Örneğin, pek çok kuş türü kötü bir mevsim beklentisiyle yiyeceklerini saklar ve bunun için olağanüstü bir uzaysal hafıza geliştirmişlerdir. Küçük bataklık baştankara 10.000’den fazla yiyecek bulma ve saklama yeteneğine sahiptir ve neredeyse hiçbir zaman bir saniyelik depolama alanını kullanmazlar. İnsanlardan böyle bir performans beklemek çok zor. Bu nedenle akılcı zeka vizyonunu sadece insanlara bahşedilmiş bir özellik olarak ısrarla kabul etmek zorunda değiliz. Hayvanlar aleminde çoklu zeka fikri çok eskidir. Antik Yunan filozofu Aristoteles için, Tarih Hayvanları (Hayvan TarihiEğer akıl yürütme bir insan özelliğiyse, hayvanlara pratik zeka bahşedilmişti. Zeka genellikle sosyal etkileşimler sırasında yiyecek aramak için kullanılır; hafıza, hayal gücü ve algılara dayalı zeka.”

Bu alıntının aslında hayvanlara karşı kullanılan bir karşılığı var: “O da bizim gibi yaşayan bir şey.” (Sonuna “Allah yarattı” ekleyebilirsiniz.)

İnsanın kendisini dünyanın en üstün varlığı olarak görmenin doğru yönlerine sahip olması, hayvanların (konu hayvan olduğu için) herhangi bir duygu, akıl, duygu, mantık ve içgüdülerinin olmadığını göstermez. Dolayısıyla bize öğretilen “Onlar sadece hayatta kalmak için yaşarlar” önermesi de doğru değildir. Hayvanlar ayrıca hafızaya, kültüre, iletişime, sosyal hayata ve duygusal zekaya sahiptir. Ekoloji profesörü Loic Bollache tarafından yazılan Seda Sevinç’in çevirisiyle Timaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Hayvanlar Nasıl Düşünür, İnsan Ne Görür? Kitap ayrıca yukarıda hayvanlar hakkında yazdıklarımı bilimsel araştırmalarla doğrulamaya çalışıyor.

İnsan ve hayvan arasındaki zeka kavramını La Fontaine ve Descartes’tan tartışmaya açan Bollache, arılardan farelere, arılardan farelere kadar birçok hayvanın zekası üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanarak hayvanların hem zihinsel hem de duygusal özelliklerini örneklerle açıklıyor. fillerden maymunlara, kargalardan eşek arılarına. Köy meydanında somon balıkları ayırt edici özelliği olarak aminoasit moleküllerinin kokusunu kullanarak doğdukları nehre geri dönerler, arılar dans ederek birbirleriyle iletişim kurar, maymunlar kendilerine verilen kumlu patatesi tatlı suda yıkayıp yerler, Ülkemizde bazı köylerde halen geçerli olan kayın tavuğu, köy meydanında erkek ve genç kadınların birbirini seçmesi. geçit törenini andıran geçit töreni ile ortak arayışları, diğerinin aynı ortamda iki hafta geçiren iki fareden birini kurtarma çabaları, diğerinin onu kurtarma çabaları, kurt gibi vahşi hayvanlarda bile rahatlık hissi , öldükten sonra bile kendini çocuğuna adamayı bırakmayan goriller… Bütün bu örnekler tanıdık. , değil mi?

Hayvanlar Nasıl Düşünür, İnsan Ne Görür?‘de Loïc Bollache, birden fazla zeka olduğu gerçeğine dayanarak, bu durumun hayvanlarda da gözlendiğini ve insanlarla insanlar arasındaki farkın bireysel zeka değil, kolektif zeka şeklinde tezahür ettiğini açıkça göstermektedir. Yazarın, insanı yüceltmek için hayvan zekasının cehaletine dair yukarıdaki örneklerden yola çıkarak sağladığı son sözü, üzerinde çok düşünmemiz gerektiği gerçeğini bize bırakıyor:

“İnsan olmayan türlerin zekasını kabul etmek, insanı zayıf bir duruma sokmak anlamına gelmez; ama canlıları kullanımımızı sorguluyor ve bariz etik soruları gündeme getiriyor.”

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.