İlginç Üreme ve Ebeveynlik Modellerine Sahip 6 Hayvan

İnsanlar arasındaki ilişkiler bazen oldukça karmaşık olabilir. Hele de bu romantik bir ilişkiyse! Ebeveynlik, dünyanın en karmaşık ve zor işlerinden biridir. Dışarıdan öyle görünmese de, vahşi doğada ilişkiler ve ebeveynlik de oldukça karmaşıktır. Çok zor ve hatta ilginç! Çünkü hayvanlar birbirinden farklı üreme modellerine sahiptir. Ayrıca, hayvanlar aleminde ebeveynlik rolleri oldukça farklıdır.

Hayvanlar soylarını sürdürmek için çiftleşirler. Ancak çiftleşme terimi, hayvanların ebeveynlik süreçlerini içeren bir terimdir. Vahşi doğada çiftleşme süreci genellikle bir dişinin rakip erkeklerden birini seçmesini ve yavrulara tek başına bakmayı içerir. Grup halinde yaşayan türler ise genellikle ataerkil bir yaşam tarzına sahiptir. Nadiren görülen bazı tek eşli canlılar genellikle yavruların bakımını üstlenirler. Bununla birlikte, tüm bu geleneksel çiftleşme ve ebeveynlik rollerine ek olarak, vahşi doğa aynı zamanda çok ilginç süreçlere de ev sahipliği yapmaktadır. İşte vahşi doğada oldukça ilginç ebeveynlik rolleri olan yaratıklar.

1. Çıplak köstebek fareleri

Çıplak köstebek faresi olarak da bilinen bu hayvanlar yeraltında büyük koloniler halinde yaşarlar. Bu nedenle görme yetilerinin çoğunu kaybetmişlerdir. Ancak bu canlıları ilginç kılan özellikler sadece bunlar değil. Çünkü bu hayvanlar tıpkı arılar ve karıncalar gibi tek bir kraliçe tarafından yönetiliyor! Bu nedenle erkek farelerle çiftleşme hakkı sadece kraliçeye aittir! Koloninin geri kalanı kraliçeyi beslemeli, civcivlere bakmalı ve yeraltında yeni tüneller kazmalıdır! Çıplak köstebek fareleri kolonisinde yaşamak oldukça zordur. Çünkü bazı bilim adamlarına göre kraliçe fare, diğer farelere hükmetmek ve çiftleşmelerini engellemek için şiddet kullanıyor olabilir! Bu hayvanların ortalama yaşam beklentisi 30 yıldır. Bu uzun süre göz önüne alındığında, sıradan bir çıplak köstebek faresi için hayat gerçekten işkence olabilir. Öte yandan kraliçe fare öldüğünde onun yerini yeni yavrular doğuran bir fare alır. Ancak zaman zaman kolonideki dişilerin kraliçeye saldırdığı ve yeni kraliçe olmak için kıyasıya bir mücadeleye giriştiği de bilinmektedir.

2. Topi antilopları

hayvanlar

Topi antilopları, Afrika savanlarında yaşayan hayvanlardır. Bu canlılardaki çiftleşme gelenekleri oldukça farklı ve ilginç! Çünkü vahşi doğada sıklıkla görülenin aksine, topi antiloplarının dişileri çiftleşmek için yarışırlar. Elbette bunun çok geçerli bir nedeni var! Topi antilopunun dişileri yılda sadece bir gün üremek için uygundur. Bu nedenle dişiler nesillerini devam ettirebilmek için çok sayıda erkekle çiftleşmeyi tercih ederler. Bu, dişiler arasında ölümcül çiftleşme rekabetine yol açar.

3. Palyaço balığı

hayvanlar

Sualtındaki çiftleşme ve ebeveynlik süreçleri, dünyadaki kadar ilginç! Palyaço balığı ile ilgiliyse, daha da ilginç! Her şeyden önce, sürü halinde yaşayan palyaço balıklarına bir dişi önderlik eder. Dünyaya yeni yavrular getirme sorumluluğu tamamen dişi lidere aittir. Dişinin her zaman yanında olan bir erkek palyaço balığı, yavruların bakımında dişiye yardım eder. Ancak dişi palyaço balığı ölürse işler oldukça garip bir hal alır. Dişi balık ölürse yanındaki erkek palyaço balığı dişiye dönüşür! Ve yavrularla ilgileniyor. Tüm palyaço balıkları hermafrodit olarak doğar. Başka bir deyişle, bu hayvanlar hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptir. Ancak tüm palyaço balıkları doğar doğmaz erkek olarak hayata başlarlar. Ancak gerekirse dişi balığa dönüşebilirler.

4. Deniz ejderhaları

Deniz ejderhalarında, dünyaya yeni yavrular getirmekten erkekler sorumludur! Bu nedenle deniz ejderhalarının kur yapan üyeleri dişilerdir. Erkek bir deniz ejderhasının doğum yapması 6 hafta sürer. 6 haftanın sonunda doğan yavrular maalesef ilk andan itibaren kendilerine bakmak zorundalar. Çünkü deniz ejderhalarının ebeveynlik yaklaşımı, yavrulara bakmayı içermez! Bu nedenle, yeni doğan deniz ejderhalarının sadece %5’i hayatta kalır. Bilim adamları, bunun deniz ejderhalarının neslinin tükenmesini tehlikeye attığı görüşünde.

5. Emu kuşları

Emu civcivlerin gerçekten özverili babaları var! Çünkü bu hayvanların dişileri yumurtladıktan hemen sonra yok olurlar. Böylece erkek emu kuşlara birden fazla yumurta bırakılır! Erkek emen kuşların kurbanları burada devreye giriyor. Erkek emu kuşu yavrusuna kavuşmak için 2 hafta kuluçkaya yatmak zorundadır. Bu süre zarfında yiyecek avlayamayan erkek emu kuşları, ağırlıklarının 1/3’ünü kaybederler. Buna rağmen yavruları için her türlü fedakarlığa katlanırlar. Ayrıca yavrular, yumurtadan çıktıktan sonra 1 yıl boyunca onlarla ilgilenmeye devam eder.

6. Elektus papağanları

hayvanlar

Electus papağanları için ultimate ebeveyn olmak son derece önemlidir. Ancak, oldukça zor! Çünkü bu hayvanların dişileri hamilelikleri sırasında acımasız kavgalara girerler! Dişi elektus papağanları genellikle hamilelik dönemlerini ağaç oyuklarında geçirirler. Öte yandan, dişi elektus papağanları hamileyken avlanamazlar. Bu nedenle anneyi beslemek için erkek elektus kuşuna büyük bir sorumluluk düşmektedir. Daha doğrusu erkek elektrik kuşlarına! Çünkü dişi elektus papağanlarının sağlıklı yavrulara sahip olmaları için iyi beslenmeleri gerekir. Bu yüzden birden fazla erkekle çiftleşirler! Erkek papağanların her biri dişi papağanın kendi yavrularını doğuracağına inanır. Bu nedenle her dişi elektus papağanı en az 5 farklı erkek papağan tarafından beslenir.

Kaynak: 1

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.