İnsan ve Hayvan Birliği Çalıştayı: Nasıl Bir Arada Var Olabiliriz?

İZMİR – İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Mülk Sahipleri Sendikası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen çalıştayın ilk gününde “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin Güvenli Şehirler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Haklarına İlişkin Kamu Kurumlarının Sorumlulukları”. İkinci gün çalıştayın sunumunu Mülkiyeliler Derneği İzmir Şubesi’nden Asena Gülmez, açılış konuşmalarını Mülkiyeliler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Barosu başkanları yaptı. .

‘HAYVANLAR DA ŞEHRİN PARÇASIDIR’

Mülk Sahipleri Sendikası İzmir Şube Başkanı Nazlı Kayı, açılış konuşmasında hayvanlara mal değil can gibi davranılması gerektiğini belirterek, “Hayvanların da yaşadığımız bu şehrin bir parçası olduğunu bilmeliyiz. ve buna göre onların tüm haklarını korumamız gerekiyor. Bu anlamda Baro, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, hayvan haklarını savunan kurum ve kişiler, kamu ve yerel yönetim temsilcileri ile geniş bir disiplin yelpazesini kapsayan bir program hazırladık. Bu haklara daha geniş ve bütüncül bir bakış.”

‘İLK KEZ İNSAN VE HAYVAN TOPLULUĞU ÇALIŞTAYI YAPILDI’

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel yaptığı konuşmada, “Bu dünyanın sadece bize ait olmadığını kabul ettiğimizde, üzerindeki tüm canlılarla paylaştığımız, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz bir varlıktır. , biz uygun bir yaşam tarzı ortaya koyarız, ondan sonra adaleti sağlarız.Bugün ne yazık ki hayvanların yaşam alanlarına vahşice el koyuyoruz, binalar inşa ediyoruz. Her gün ölümlerini izliyoruz. Onları korumak için ortaklıklar kuramayız. çoğu zaman geriye bakma, birlikte nasıl yaşayabiliriz ve birlikte nasıl var olabiliriz sorularına katkı sağlayacağına inanıyorum.”

‘ŞİDDET HAYVANLARA VE HAYVAN SEVERLERE YÜKSELİYOR’

Hayvanlara ve hayvanseverlere yönelik şiddetin arttığını vurgulayarak oturumu açan avukat Şefika Yıldırım Sert’in moderatörlüğünde düzenlenen “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları” başlıklı ilk oturumda Hayvan Hakları İzleme Örgütü’nden Fatma Biltekin hayvan hakları ihlallerini sundu. raporladı ve ihlallerin çarpıcı sonuçlarına sayısal verilerle değindi. Ardından avukat Tuğçe Berber, hayvan hakları kavramını, hayvanların felsefedeki bakış açısını, hayvanların uluslararası hukuk ve ulusal mevzuattaki yerini anlattı. Yazar ve aktivist Yalçın Ergündoğan, medyada çıkan haberler üzerinden hayvan haklarını değerlendirirken dil ve zihindeki türcülüğe vurgu yaptı. Oturum, Avukat Melike Özdemir Ballı’nın belediyelerin sorumlulukları, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki cezai yaptırımlar ve çarelerin sunulmasıyla sona erdi.

‘HAYVANLAR ŞEHİR PLANLARINDA DAHİL OLMALI’

Öğleden sonraki ilk oturumda moderatörlüğünü Mete Hüsünbeyi’nin yaptığı “Hayvanlar İçin Güvenli Şehirler” başlıklı oturumda, kentlerde modernist yaklaşımın bir sonucu olarak her alanda ihmal edilenlere değinerek, kırılgan kesimlerin ve hayvanların şehir planlarında yer alması gerektiğini belirtti. ; Dört Ayaklı Şehir platformunun kurucusu Dr. Mine Yıldırım, kentteki hayvanları etkileyen tahribatları, hayvanların kent merkezlerinden toplanıp çeperlere gönderilmesini ve kent yaşamına uyum sağlayan hayvanları anlattı. Ardından Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Şehir ve Hayvan Komisyonu’ndan Ayçin Vural ve Sima İpekyüz, mega projeler gibi şehirleri etkileyen mega projeler gibi konuları ele alarak rehber haritalama, izleme ve etkin arazi düzenlemeleri konusunda rehber hazırlayacaklarını belirtti. hayvanların yaşamları ve imar izinleri ile habitatların yok edilmesi. Son olarak Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden Mihriban Arttay, insan ve hayvan birlikteliğini mekan ve yapılar üzerinden değerlendirerek, doğal yaşam alanlarının imara açıldıktan sonra yaban hayatının şehir merkezlerine doğru ilerlediğini ve uyum içinde inşa etmenin gerekliliğini anlattı. Çözüm için doğa ile.

KAMU TEMSİLCİLERİYLE FİKİR DEĞİŞİMİ

Hayvanları Koruma Kanununda yer alan kurumsal karmaşıklıklara vurgu yapılarak açılan “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Haklarına İlişkin Sorumlulukları” başlıklı son oturumda ise 6698 sayılı Kanunda görevlendirilen kamu kurumlarının temsilcilerinin sunumları yapıldı. 5199 yapıldı. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Göksel Ateş, kurumun kanundaki görevlerini ve saha çalışmalarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, belediyenin sorumluluklarını hatırlatarak, İzmir’deki hayvan barınaklarının mevcut durumunu ve uygulamada yaşanan sorunları vurgulayarak, yeni kurulan PAKO’nun bir barınak değil, bir sosyal yaşam kampüsü olduğunun altını çizdi. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özgür Baş, kanuna uygun olarak uygulanan idari para cezaları, kurumun uyguladığı aşılama ve besleme uygulamalarını anlattı ve mevzuattaki düzenlemelere değindi.

Her oturumdan sonra katılımcıların katkıları ve soruları soru-cevap bölümünde çözümlenmiştir. Katılımcıların en çok ilgi gösterdiği konulardan biri de öğle arasında dağıtılan yemeklerin ve atölye boyunca sunulan ikramların vegan yaşam tarzına uygun olması oldu.

ATÖLYELERE YOĞUN DİKKAT

Çalıştayın ikinci gününde “Hayvanların Şehir Planlamadaki Yeri”, “Birlikte Yaşam ve Toplumsal Farkındalık”, “Doğal Yaşamın Korunması ve Geliştirilmesi”, “Kamu-STK İşbirliği ve Yöntemleri” ve “Hayvan Hakları” başlıklı beş atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Kent Yaşamında” İzmir Barosu binasında. çalışma düzenlendi. Bu çalıştaylarda farklı meslek ve gruplardan katılımcı ve konuşmacılarla birlikte her konudaki güncel sorunlar değerlendirilmiş ve ortak çözümlere ulaşılmıştır. Günün sonunda her çalıştayın oluşturduğu rapor tüm katılımcılara sunulmuş ve sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Hiçbir canlının başkası için işkence görmediği bir dünyada birlikte yaşamanın mümkün olduğuna dikkat çekmek isteyen çalıştayın sonuç bildirgesinin ilgili tüm kurumlara gönderileceği belirtildi. Çalıştayın tamamı İzmir Barosu ve Kat Malikleri Sendikası İzmir Şubesi YouTube sayfasında yayınlanmıştır.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.