“İşçilerin estetiğine karşı patronların çirkinliği” – Türkiye Komünist Partisi

Ülkemizde emek gündemindeki hareketlilik devam etmektedir. Kurye, tekstil, steel, belediye, market, madencilik, inşaat, enerji söz konusu olduğunda birçok sektörde işçiler mevcut çalışma koşullarını ve ücretlerini kabul etmiyor, gürültü yapıyorlar. Bazı işletmelerin potansiyeli vardır.

Hakkını aramanın ve ona direnmenin kendi içinde bir estetiği vardır. Mücadele sadece direnişin olduğu işyeri ile sınırlı kalmaz, dayanışma içinde yürütülür ve güçlenir.

Hakkını aramak, emeğin için mücadele etmek onurlu ve erdemli bir davranış ve estetiktir. Örneğin Efe Eğilmez’in ETF Tekstil işçileri için yazdığı “En Güzel Elbisemiz” şiiri böyledir. Öte yandan bu dayanışma işçi sınıfının mücadelesini büyütmektedir.

Ancak bazı şeyler istenildiği gibi gösterilmeye çalışılsa da bu mümkün olmamaktadır. Örneğin, ETF patronu hakkında iyi şeyler yazılamaz. Hakkını alamayınca çatıya çıkan bir kadın işçiye “çocuklarım bundan olumsuz etkileniyor” diyen bir patron nasıl güzel tasvir edilebilir? Ya da fabrikadan mal kaçakçılığı yapan işçiler yolu kapattığında karşılaştıkları utancın şiiri nasıl yazılır? Günlerdir hakları için direnen işçilerin mücadelesi güzelliği temsil ederken, haklarını gasp eden patron kötülüğü temsil ediyor. Aileleri ve çocukları ile fabrika önünde haklarını talep etmek onurlu ve gururlu bir duruş iken, işçileri bu duruma sokmak onursuzluktur. Biri güzellik, diğeri çirkinlik.

Örneğin, savaştan iyi yararlanan bir patronu nasıl çizebilirsiniz? Bakın İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı onaylamadığını ancak bunun kendileri için nasıl fırsatlar yarattığını şöyle anlattı:

“Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı onaylamıyoruz, oradaki insanların zarar görmesini istemiyoruz ancak ticaret ambargosu nedeniyle bu durum Türkiye’nin demir ve demir dışı ihracatı için önemli fırsatlar yaratacaktır. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türk sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat” dedi.

Bu cümleler, azgın bir sınıfın ikiyüzlülüğüdür. Ağız sulandırarak savaşı onaylamamak yanlıştır. Emperyalist rekabetlerden yararlanan patronlar bu şekilde ülkelere giriyor. Bazıları bunu büyük bir profesyonellikle yaparken, bazıları ise bir yandan üzgün, diğer yandan fırsatçı olarak gösteriyor. İkisi de aynı yere çıkıyor.

Kapitalist sınıf arasındaki rekabet, savaşları başlatır, işçi sınıfı mücadelesini bölecek bir muhalefet yaratır, emekçilere karşı kullanılacak silah ve bombaları üretir. Göçü, ucuz emeği, emeğin sömürüsünü büyütüyor. Onlar için iyi bir şey üretilmez. Kapitalist sınıf sadece onları manipüle eder.

İşçi sınıfının tarihindeki tüm güzellikler, ayağa kalkanların, sömürü ve gericiliğe teslim olmayanların, cumhuriyet isteyenlerin, her zaman ileriyi diyenlerin birikimiyle doludur. Haziran Direnişi, halkın, aydınların ve sanatçıların en güzel ürünlerini verdiği zamandı. Hala hafızalardaki yerini koruyor.

Flormar direnişini hatırlayın… Fabrika önünde soğukta üç yüz gün direnen kadın işçiler, sermaye sınıfının çirkin yüzünü topluma gösterdi. Flormar direnişi kendi sloganını üretti, direniş için çekilen klipte işçiler oynadı, mücadele ve dayanışma filmi çekildi.

İşçi sınıfı mücadelesi birbirini besliyor. Diğer işçi direnişlerinin varlığı mücadeleyi güçlendirir. Ama patronlar öyle değil. Rekabeti var. Bireysel ve kirli. Kârlarını artırmaları için her şey meşrudur.

İşçi sınıfı mücadelesi ne kadar estetik ve güzelse, kapitalist sınıf o kadar çirkindir. Bu çirkinliğin kaynağı bu sömürü düzeni ve asalak sınıftır.

Bu çirkinliğin ortadan kalkması için işçi sınıfının saflarını güçlendireceğiz.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.