İzmir Barosu | yaşam alanlarında insan ve hayvan birlikteliği çalıştayı

17:37 13 Haziran 2022

İzmir Barosu ve Kat Malikleri Sendikası İzmir Şubesi tarafından alanda ilk kez “Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birliği Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayın ilk gününde “Kentsel ve Kırsal Alanda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin Güvenli Şehirler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Haklarına İlişkin Kamu Kurumlarının Sorumlulukları” başlıklı üç oturum gerçekleştirildi. İkinci gün atölye çalışmaları yapıldı.

Çalışmanın açılışında bir konuşma yapan Sivil Hizmet Derneği İzmir Şube Başkanı Nazlı Kayı, hayvanların mal olarak değil can olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Hayvanların hayvan olduğunu bilmeliyiz. Ayrıca yaşadığımız bu şehrin bir parçası ve buna göre onların tüm haklarını korumamız gerekiyor. Bu anlamda, en azından bu hakların savunulmasında eksik bir parça kalmasın diye, çok çeşitli disiplinleri kapsayan bir program hazırladık.” söz konusu.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel açılış konuşmasında, “Bu dünyanın sadece bize ait olmadığını anladığımızda; Üzerindeki tüm canlılarla paylaştığımız, çocuklarımızdan ve geleceğimizden emanet ettiğimiz bir varlık olduğunu kabul ediyor ve uygun bir yaşam tarzı ortaya koyuyoruz; O zaman adaleti bulacağımızı düşünüyorum. Bugün maalesef hayvanların yaşam alanlarını vahşice gasp ediyor, binalar inşa ediyoruz. Her gün ölmelerini izliyoruz. Onları korumak için ortaklıklar oluşturamayız. Ve aslında, çoğu zaman geriye bakmayız. Türkiye’de ilk kez yaşam alanlarında insan ve hayvan birlikteliği üzerine; Birlikte nasıl yaşayabiliriz, birlikte nasıl var olabiliriz üzerine yapılan bu çalışmanın da buna katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Çalıştayın ikinci gününde ise “Hayvanların Şehir Planlamadaki Yeri”, “Birlikte Yaşama ve Toplumsal Farkındalık”, “Doğal Yaşamın Korunması ve Geliştirilmesi”, “Kamu-STK İşbirliği ve Yöntemleri” ve “Türkiye’de Hayvan Hakları” başlıklı atölyeler düzenlendi. Kentsel Yaşam” düzenlendi.


https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.