Kobe bifteği yemek caiz mi? Kobe eti haram mı?

Her gün yapılan özel masajla etin iç kısmına doğru sızan yağlar ince damarlar oluşturur ve mermer görünümü oluşturur. Kolesterol açısından son derece düşük değerlere sahip olan bu yağlar etin tadını veren en önemli özelliğidir. Kobe bifteği yemek caiz mi? Kobe eti haram mı?

KOBE ET YEMEK İZİN Mİ?

Kobe sığırları büyük çiftliklerde çok sayıda üretilmez. Şu anda aynı anda yetiştirilebilecek sertifikalı sığır sayısı 3 bin ile sınırlı. Wagyu ırkı erkek sığırlar mümkün olduğunca loş ve karanlık ortamlarda, yerlerinden kıpırdamadan 2-2,5 yıl beslenerek kesime hazır hale getirilir.

Diyanet henüz kobe etiyle ilgili bir hutbe yayınlamadı.

HANGİ KARA HAYVANLARI YENEBİLİR YA DA YEMEYEBİLİR?

İslam alimleri tarafından Bakara 172 ve Maide 1, 4 ayetlerine dayanarak etlerinin helal olduğu konusunda fikir birliği sağlanan hayvanlar dört gruba ayrılmıştır.

a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi evcil hayvanlar.

b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yaban sığırı ve zebra gibi vahşi hayvanlar.

c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etinin helal olduğu konusunda hukukçular ittifak etmişlerdir. Bu insanlardan bir kısmının helal olduğu Kuran’da bildirilirken, bir kısmı da Kuran’ın “yemek” dediği iyi ve temiz şeyler için caiz kabul edilmiştir (Maide, 5/1; Hac, 22/28, 30).

d) Çekirgeler de yenebilecekleri sünnette özel hüküm olduğundan, yenmesi helal olan hayvanlar grubuna girer (Buhari, Zebâih, 13).

Eti yemek için oybirliğiyle kabul edilen üç grup hayvan vardır:

a) Domuzun haram olduğu Kuran’ın açık hükmü ile sabittir (Maide, 5/3). Kuran’da adı anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.

Kuran’da sadece domuz etinin yasaklanmasından bahsedilmesine rağmen, İslam alimleri En’am Suresi’nin 145. ayetindeki “rics” ifadesini, “… Araf Suresi 157. ayet. (İbn Abidin, Reddu’l-muhtâr, IX, 447).

b) Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etinin haram olduğu Kuran’a da dayanmaktadır: “(Kesme sırasında) Allah’ın adı anılmayan hayvanların etini yemeyin.” (En’am, 6/121)

Bu ilke, İslam’ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı kesin tavrının bir göstergesidir.

c) Dini usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş bir hayvanın etinin haram olması da Kuran’ın açık buyruğuna dayanmaktadır: “Allah measurement ancak leşi haram kılmıştır. kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenler.” (Bakara, 2/173); “Allah’tan başkası adına kesilen ölü hayvan, kan, domuz eti; sizin boğazladığınız (ölü değilken), boğulan, çarpma sonucu ölen, yüksekten düşerek ölen, boynuzlananlar müstesna. (Tazminat amacıyla) bir yırtıcı tarafından parçalanmış ve parçalanmışsa” Direkler üzerinde kesilen hayvanlar measurement haram kılınmıştır.” (Maide, 5/3)

Bu ayetlerde sayılan hayvanların etlerinin haram olduğu konusunda tüm İslam alimleri hemfikirdir (Nevevi, el-Mecmu’, IX, 81).

İslam alimleri, yukarıda belirtilen gruplar dışındaki hayvanların etini yemenin dini hükmü konusunda farklı görüşler dile getirmişlerdir.

Dini Gündem Haberleri

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.