Kurban duası… Hayvan (kesim) kesilirken okunacak dualar! Kurban keserken tekbir nasıl söylenir? Mağdur ne yapmalı…

Kurbanlar, kurban işlemi sırasında okunacak dualar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz’da kutlanıyor. Bayramın ilk günü kurban kesmek isteyen vatandaşlar tekbiri, yapılması gerekenleri ve okunması gereken duaları sorguluyor. Fakat kurban kesilirken hangi dualar okunur?

Kurban kesilirken okunacak dualar…

Hangi maksatla olursa olsun, hayvan kesilirken besmelenin okunması gerekir. Hanefilere göre, bir hayvanın kesimi sırasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti yenmez. Ancak besmele istenmeden ve unutulmazsa bu hayvanın eti yenir (Kasani, Bedâî’, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şafiilere göre, kesilen hayvanın eti, besmele kasten çekilmese dahi yenir (Maverdi, el-Havî, XV, 95; Şîrâzî, el-Muhezzeb, II, 885). , III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ortağı yok. Bu ancak bana emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En’am, 6/162-163)

“Gerçek bir arayışçı olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’am, 6/79)

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.