Neden 3 veya 5 Bacaklı Hayvan Yok?

Bilinen hiçbir türün üç ya da beş ayağı yoktur ve böyle bir canlının fosili bulunamamıştır. Peki, iki, dört, hatta onlarca bacaklı canlılar varken, sadece üç veya beş bacaklı türler neden hiç ortaya çıkmadı?

Bu örnekte olduğu gibi var olmayan ve var olmayan canlılar “yasak fenotip” denir. Fenotip (dış yapı), genetik ve çevresel faktörlerin yarattığı özelliklerin canlıların dış görünümündeki yansımasıdır. Genellikle genler tarafından belirlenir.

Bu özelliğe sahip canlıların yokluğunda, Ana faktör genlerdir. Evrimsel süreçte bizi oyuncak hamur gibi şekillendiren bu dönüm noktasının detayları şöyle:

Üç ayaklı olmasalar da bazı hayvanlar kuyruklarını ve yüzgeçlerini üçüncü ayak olarak kullanabilirler.

Dik durmak için kuyruklarından destek alan fundalıklar, ağaç gövdesi üzerinde dengede kalmak için kuyruk tüylerini kullanan ağaçkakanlar, yürürken daha az enerji harcamak için kuyruklarını bacak olarak kullanan kangurular ve üç yüzgeçlerini “yürümek” için kullanan üç ayaklı balıklar. ” okyanus tabanında öne çıkan örnekler arasındadır.

Altı bacaklı böceklerin bacakları üç kişilik bir ekip halinde hareket eder. Bacakların yarısı havada, diğer yarısı yerdedir. Buna “sallanan üç ayaklı” yürüyüş denir.

Bazı canlıların üç bacağa ihtiyacı varmış gibi görünmesine rağmen neden böyle bir canlı ortaya çıkmamıştır?

genetik

Bunun nedeni çok çok eskilere dayanmaktadır. Filogenetik, evrim üzerindeki en güçlü kısıtlamadır. Bu kavram, biyolojik türlerin çeşitli formlar yoluyla evrimsel gelişimidir ve bu ilişkilere filogeni denir. İlgili kavram olan filogeni, biyolojik bir türün tanımıdır. çeşitli biçimler aracılığıyla Evrimsel gelişme. Terim ayrıca bir organizmanın belirli bir özelliğinin geliştirilmesi için kullanılır. Bu terimin sıfat biçimi filogenetiktir.

uzuvların ortaya çıkmasından önce meydana gelen iki taraflı simetrik bir vücut planı erken genetik olarak kabul edildi. Bu, herhangi bir üç ayaklı hayvanın evrimini büyük ölçüde sınırlar. Kodlarımız, hayatın evriminin çok erken dönemlerinde DNA’mıza bu şekilde yerleşmiştir. Hatta bacaklar, yüzgeçler ve kanatlar gibi uzuvlar gelişmeden önce meydana gelmiş olabilir.

Ampute ve mutasyonlar nedeniyle üç ayaklı canlılara rastlamak mümkündür.

beş ayaklı

ampute dört ayaklı hayvanlar veya mutasyonlar ve doğum anormallikleri Bu nedenle üç veya beş ayaklı yaratıklar görülebilir. Uygun tedaviler sağlandığı sürece bu canlılar regular yaşamlarına devam edebilirler.

Üç ya da beş hayvan fikri kulağa tuhaf gelse de bilim kurgu eserlerinde sıklıkla kullanılır.

yaratık

Kim bilir belki üç beş ayaklı yaratıklar evrende bir yerde evrimleşti ve iki ayak üzerinde yürümenin ne kadar zor olabileceğini düşünüyorlar.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5

ALAKALI HABERLER

Tarih Öncesi Canlılar Neden Devasa Boyutlardaydı?

ALAKALI HABERLER

Köpekler Neden Arabalar, Motosikletler Gibi Araçları Kovalar ve Havlar?

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.