Olaylar ve Görüşler: Hayvan hakları ve sokak sakinleri

Dünyamız, insan ve hayvanların ortak yaşam alanıdır. Unutulmamalıdır ki hayvanlar evcil, vahşi, sahipli veya başıboş olsun, bu ortak yaşam alanında en az bizim kadar hakka sahiptir.

Kontrolsüz hayvanların insanlar için dezavantajlarından biri de zoonotik (hayvandan insana) hastalıklara neden olmalarıdır. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı “tek sağlık” olarak düşünülmelidir.

BARINAKLAR VE MÜLKİYET

Ülkemiz 1978 yılında Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni imzalamış olmasına rağmen, 24 Haziran 2004 tarihinde 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” çıkarılmıştır. Buna göre sokakta yaşayan hayvanlar belediye tarafından toplanarak sahiplendirilecek, evlat edinilemez sterilize edilir; aşılanacak, parazit ilaçları kullanılacak ve alındıkları alana bırakılacaktır. Burada eksik olan, bu hayvanlara yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin eksikliğidir. Onlara toplum içinde yaşayabilecekleri hal ve davranışlar verildikten sonra bölgelerine salıverilmelidirler.

Sokağa bırakılan bu hayvanlar, o mahallede veya bölgede yaşayan hayvanseverlerin (gönüllüler) gözetiminde olmalı ve daha sonra onların kontrolüne bırakılmalıdır. Böylece zamanı geldiğinde bu hayvanlar için aşı ve parazit uygulamaları yenilenecektir.

Nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın tüm belediyelerde sahipsiz hayvan barınakları kurulmalıdır. Her belediyede “veteriner işleri müdürlükleri” kurulması zorunlu olmalı ve yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmelidir.

KAMUOYU OLUŞTURULMALI

Sokak hayvanları ile ilgili projelerde gönüllü sivil toplum kuruluşları ile farkındalık çalışmaları yapılmalı, bu il genelinde paylaşılmalı ve çip sistemine entegre yeni bir veri tabanı oluşturulmalıdır.

Belediyelerde barınaklarda çalışan kişilere periyodik olarak hayvan davranışları ve rehabilitasyonu konusunda eğitim verilmelidir. İlkokul ve ortaokullarda sokak hayvanları ile ilgili açıklayıcı ve eğitici dersler veteriner hekimler tarafından verilmelidir.

Bakanlığın mevcut veteriner işleri teşkilat yapısı sorunların çözümünde yetersizdir. Daha etkin ve verimli olabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir “Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü” oluşturulmalıdır. Bu kapsamda (5199 sayılı Kanuna göre) Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir daire oluşturulmalıdır.

Sokak hayvanları sorununun sadece hayvanseverlerle değil, uzmanların yönlendirmesi, bilimsel raporlar, belediye ve bakanlık otorite ve inisiyatifiyle daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözülebileceği konusunda kamuoyu oluşturulmalıdır. Sokak hayvanları sorunu ya da sokak hayvanları sorunu birlikte ele alınmalı ve buna göre çözüm önerileri getirilmelidir.

doktor NASIF ALDEMİR

VETERİNER HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.