SON DAKİKA HABERLERİ: Sokak ve tehlikeli hayvanlar için bakanlıktan genelge – Son Dakika Türkiye Haberi

Flaş Haber!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başıboş ve tehlikeli hayvanlar için harekete geçti.

Bakanlık, söz konusu hayvanlarla ilgili hazırlanan genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi.

Bakan Murat Kurum tarafından imzalanan genelgede belediyelerin talep ettiği tedbirler şöyle sıralanıyor:

1- Kanuna göre üretimi, mülkiyeti, bulundurulması, barındırılması, beslenmesi, takası, teşhiri, hediye edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasaklanan tehlikeli hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japon Tosa) No , American Staffordshire Terrier ve American Bully) belediyelerimiz tarafından 7/24 denetlenmekte, sahiplenilmeyen hayvanlar ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde belediyelerimiz tarafından hayvan barınaklarına götürülmekte, rehabilite edilmekte ve bakımevinde tutulmaktadır. evler,

2- 5199 sayılı Kanun ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen şekilde evlat edinilenler için ağızlık ve tasma takma zorunluluğu, halkın yoğun olduğu yerlere, çocuk oyun alanlarına ve parklara girme. sıkı uyumun sağlanması; Bu yasağın ikinci ihlalinde ise ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar hayvan barınağına alınır, rehabilite edilir ve bu barınaklarda tutulur,

3- Sahipleri kendi rızalarıyla en yakın huzurevine teslim edilmek isterlerse, tehlike arz eden bu hayvanların talepleri vakit kaybetmeden yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakım evlerinde tutulmaları,

4- Kendilerine ait olup olmadıklarına bakılmaksızın, tehlikeli hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde denetimlerin daha sık yapılması ve herhangi bir mağduriyet veya istismara neden olmaması,

5- Hayvan barınaklarına getirilen sokak hayvanlarının dijital tanımlama yöntemleri ile tedavi ve parazit kontrolü, aşılama, sterilizasyon ve rehabilitasyonu,

6- Huzurevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve hiçbirinin rehabilite edilmeden götürüldüğü ortama bırakılmaması,

7- Belediyeler tarafından hayvan barınaklarında veya geçici birimlerde kısırlaştırıldıktan sonra henüz rehabilite edilmemiş sokak köpeklerinin veri tabanına kaydedilmesi; Geçici ünitelerde sterilizasyon sonrası hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması,

8- Belediyelerimizin başıboş hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir bildirim sonucunda sokak hayvanları tespit edilmesi halinde bu hayvanlar barınaklara alınır ve hayvan barınağı kurmakla yükümlü olmayan belediyelerimiz tarafından hayvan barınağı kurma zorunluluğu yoktur. en yakın huzurevi,

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca, belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda oldukları kaynakların sokak hayvanlarının kısırlaştırılması amacıyla kullanılmasına önem verilerek; Konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizin hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, mali durum ve hizmetin aciliyeti dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik vermeleri,

10- Sokak hayvanlarından yiyecek bulmakta güçlük çekenler için evlerde ve insanların yaşadığı diğer yerlerde ve trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda hayvanlara uygun bozulmayan yiyecek ve suyun düzenli olarak bulundurulması,

11- Sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla, yörede gıda üretimi veya tüketimi yapılan yerlerde oluşan hayvan beslenmesine uygun besin maddelerinin toplanması ve hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. hayvanlar,

12- Sokak hayvanlarının huzurevlerinde sahiplenilmesi için ilan panoları, web ve diğer uygun mecralarda duyuruların yapılması,

13- Sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalarda il hayvanlarını koruma kurulu ile koordineli ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmeye özen göstermek,

14- Hayvan barınaklarının kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi de dahil olmak üzere Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren konularda Bakanlığımızca gerekli destek ve kolaylıklar sağlanacak ve bu doğrultuda belediyelerimiz Süreci Bakanlığımız ile işbirliği içinde yürütmek,

15- Belediyelerimizce en kısa sürede hayvan barınaklarının kurulması, personel ve tefrişat eksikliklerinin süratle giderilmesi ve barınakların tam kapasite hizmet vermesinin sağlanması,

16- Belediyelerin ilgili Kanunlar ve bu Genelge kapsamında kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı hareket ettiği tespit edilen hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğabileceğinden, konuyla ilgili görev ve sorumlulukların belediyelerimiz tarafından titizlikle ve öncelikli olarak yerine getirilmesi,

17- Bu genelge hükümlerinin uygulanmasında belediyelerimizce alınacak tedbirler ile sokak ve tehlikeli hayvanların yaşam hakkı ihlal edilmeyecek, Son dönemde insan hayatını tehdit eden bu hayvanların yol açtığı üzücü olayların bir daha yaşanmaması için başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Kesintiye mahal verilmemesini rica ediyorum.”

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.