Süsleme – Yeni Sözleşme

Süleyman Mabedi’nden daha muhteşem bir süsleme örneği gösteremezsiniz. Bir şartla: Arkanıza bakmadan Allah yolunda her şeyinizi feda edebilecek misiniz? Aklın ve inancın mı aklını, makamını ve zenginliğini yönlendirir, yoksa sahip oldukların aklını ve inancını mı yönlendirir? Dikkat: Süleyman olayım dediğimde Karun olmak da var! Sonunda ya inandığın gibi yaşayacaksın ya da yaşadığın gibi inanmaya başlayacaksın.

Süslemeyi ve süslemeyi seviyoruz. Her şeyin fazlası zararlıdır elbette. Görüntü ile gerçek arasındaki fark çok farklıysa bu bir yanılsamadır. Örneğin bu bir “artırılmış gerçeklik” olsa bile, bunun bir aldatmaca olduğunu onlara unutturursanız, insanları kandırmış olursunuz.

Uyum, armoni, ritim iyidir. Zaten yaratılmış olan her şeyin özü budur. Bir, onu bozmamak ve korumak gerekir. İkincisi, onu görünür kılmak ve o güzelliği kopyalamak, çoğaltmak ve yansıtmak da önemlidir.

Ama bir şeyi çirkin yapıp güzel göstermek elbette doğru olmaz. Hele bir insanın mizacını, tabiatını, ahlakını bozan bir şeyi güzel gösteriyorsanız ve insanları oyalıyorsanız, o da başka bir beladır. Bunu yaparken ya bir insanı baştan çıkarırsınız ya da baktığı şeye bir illüzyon ya da sihir empoze edersiniz.

Dünyayı çok fazla süslerseniz, ona bağlanabilirsiniz. Bu güzellik sizi dünyaya daha fazla bağlayabilir ve ondan ayrılmanız sizin için daha zor olabilir. Süslemenin sınırı, Allah yolunda malınızı, canınızı ve sevdiklerinizi feda etmeniz gerekiyorsa, bunları düşünmemeniz, tereddüt etmemeniz ve arkanıza bakmamanızda sakınca yoktur.

Unutma, ahirete giderken geride bıraktıklarından hiçbirini yanına alamazsın. “Süslediğiniz güzel evleriniz, bol ürün veren ekinleriniz, o güzel kokulu çiçekler, o leziz meyvelerle dolu bağlarınız ve kazançlı ticaretiniz Allah yolunda cihad etmenize engel olacaksa.“Vay canına!

Normalde şarap içemez veya uyuşturucu kullanamaz. Fakat Şeytan onları bize güzel gösterir ve kulaklarımıza birçok yalan fısıldar. Kitap, “Öfkenizi yutun” diyor ama Şeytan, “Öfke baldan tatlıdır” gibi göstererek zihni bozuyor ve teraziyi değiştiriyor. “Yeryüzünde bir cennet ve sonsuz bir yaşamRüyasıyla cehennemi unutturur. Acıyı, hüznü unutup zihnimize hakim olduğumuzda, bir heyecan ve biraz da mutluluk hormonuyla aklımızı başından alan, nefsimize oturan bir şeytan var!

Bu anlamda sanata dikkat edin. “Sanatın Tanrı’yı ​​aramak olduğunu anladım. İşin püf noktası bu, gerisi sadece çelik çubuk”. NFKöyle diyor. Akıllara durgunluk veren şair”bir yalancı”. “Şairlere gelince, onları sapkınlar ve haydutlar takip eder. Her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve aslında yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah’ı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildiği zaman kendilerini savunanlar müstesna. Zulmedenler, yakında ne olacaklarını göreceklerdir.” (Şuara, 26/224-227)

Burada önemli olan sizi neye davet ettiğine, nereye davet ettiğine, neyi örnek aldığına, neyi hayal ettiğine, neyi inşa ettiğine bakmaktır.

Önemli olan şey “Hakkı hak, batılı batıl olarak göstermek ve insanları hakta toplanmaya davet etmek” ve bunu yaparken Hak ve Hakikatayrılmak değildir. Hadislere hakkaniyetle şahit olmaktır. Övgü ve eleştiri de sınırları aşmıyor. Biz yaratıcılıkhangi teslim edecek bilgelik yolculuğuEğitimin bize yüklediği sorumluluk budur. Makyaj yapılacaksa bunun da bir sınırı, ölçüsü ve şekli olmalıdır. Ancak bu, Şeytan’ı bir melek olarak satmak anlamına gelmemelidir. Klipler, şiirler, şarkılar, posterler, müzik eşliğinde COVID-19 örnekteki gibi “agu’yu altın bir kasede sunun” üstelik o ag’ı balla karıştırarak da mümkündür. Müezzin, “süsleyen” anlamına geliyor. kuyu süsleyenSesi ile okuduğunun anlamına renk katan bir insandan bahsediyoruz. Orada ses anlamı ortaya çıkarır, bir bakıma okumanın güzelliği toplu okumalarda bir ahenk, ritim ve ahenk sağlar.

örneğin yaldız (Müzehhib, Müze)’yaldız‘,’yaldız‘,’süsleme‘ anlamına geliyor. aydınlatma onun sanatı; Altın ve çeşitli boyalarla yapılan süslemenin adıdır.

Bak, sonunda her şey kuru bir çöle dönüşecek. Bu dünyada TanrıDiğer her şey geçicidir. Ayette şu şekilde ifade edilmektedir:Kim daha iyi yapacak diye deneyelim diye dünyadaki her şeyi süs yaptık.” “Ve kesinlikle oradaki her şeyi kuru bir arazi haline getireceğiz.”(Kehf Suresi, 7-8). Elbette Allah güzeldir ve güzelliği sever. O’nun yarattığı güzelliği öne çıkaran, gösteren, örnek alan, çağıran da güzel bir şey yapmış olur. Allah bizden hayır ve helal işler yapmamızı, yememizi ve içmemizi istiyor. Dokunduğumuz her şeyi güzelleştirmemizi istiyor. Bu hareket “ahlak“ şeklinde tanımlanmıştır.

dünyanınonların geçici ve aldatıcı güzelliklerinden ve zevklerinden kaçmak.“tavsiyeciler,”bataklık güllerinden kaçınmakOnlar da tavsiye ediyor. Bütün kutsal kitaplar, dünyanın çekiciliğine ve aldatıcı güzelliğine aldanmamak için, masiva dikkatli olmaya çağırıyor.

masiva‘itibaren maveraGöç önerilir. maveragörünen evrenin ötesinde, diğer evren”. Aslında Sanal evren bu anlamda çalınmış, saptırılmış bir “öteki evren” anlamına gelir. Görünenin ötesindeki evrenden söz ederler. Ve biri o dünyayı estetize ediyor”Cennet“cehenneme davet eder. masiva bu neydi? “dünya, evren, krallık”. Peki “Tanrı’dan başka bir şey”. “masiva’ya dalmak“dünyaya (dünya hayatına) dalmak, dünyevileşmek, dikkati dağılmak, aldanmak,”kıyl-ü kal ile vakit geçirmek” gibi tanımlamalar da bununla ilgilidir.

geleneğimizde 5 farklı “bölge””den söz edilmektedir. “Lahut, Ceberut, Melekut, Anasır, mükemmel insan dünyası” gibi. Bazı kaynaklarda 124.000 krallıkbahsediliyor.

Canlı ve cansız nesnelerin her biri farklı bir zaman boyutunda, farklı bir alemde yaşar.

“İnsan, derinin Yani “İnsan bir zübde-i’dir” evren mi”. Peki “Lübb’ül Lübb“Durmak. (Ne demek istediğimi anlamadın mı? mukarrebin“tevhid” leb, sıddıkHalkın tevhidi lübbü’l-lüb’dür”. En iyisi için Muhiddin-i Arabi’nin aynı adlı kitabına bakınız.)

Genel olarak “dış bölge“O ortaya çıkan, açığa çıkan, anlaşılan, görünen alemdir. Biz buna “tutarlı” diyoruz.maddi alan” diyoruz. “yemek borusu” eğer Öz‘Kamyon,’ezoterik bilimler” ile anlaşılmaya çalışılır. Her yerde, her şeyin içinde ve çevresinde olabilir. “ruh alemi“Bu bir örnektir.

sanat ve edebiyat seni çağıran şeyler maverao mu arıyor masiva‘ile! Gerçek durum bu.

Lahud dünyası”, “ilahiyatilahi hakkında Diyaryüce Diyarbezbu gerçekleşti, Galya sorun zamanıVarlığın tecellisinin ilk mertebesi olan ebedî makam, içinde şahit olduğumuz âlem, açgözlülük alanıAllah’ın sıfatlarının tecellisinden sorumlu canlıların yaşadığı alem.

Yukarıdan aşağıya doğru sayıldı”Diyar“olanlar aşağıdan yukarıya doğru sayıldığında”ofis” Mümkün. Bu, başlangıca ve sona göre mantıklı.

Selam ve dua ile.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.