Yağmurla yeşillenen çayırlar hayvan yetiştiricilerini mutlu ettiDiyarbakır’da kış aylarında hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, arpa ve samanla besleyen üreticiler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla hayvanlarını meraya çıkardı.

Bu yıl nisan ayının kurak geçmesi nedeniyle kentte yeterince gelişmeyen, ancak mayıs ayında artan yağışlarla yeşillenen meralar hayvan sahiplerini memnun etti.

Üreticiler hayvanlarını yeşil meralarda otlatmaktadır.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ilin yaklaşık 2 milyon 800 bin irili ufaklı varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Meraların hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Atalar, Diyarbakır’da 1041 mahallede meraların tüm tespit ve kısıtlama işlemlerini tamamladıklarını, şehrin yaklaşık 1 milyon 468 bin dekar mera alanına sahip olduğunu ifade etti.

Her yıl meralarda çalıştıklarını belirten Atalar, ot verimini ve kalitesini artırmak için mera ıslah projeleri hazırladıklarını, otların zayıfladığı yerlere mera tohumu serpip gübrelediklerini kaydetti.

Yağmurlarla kuruyan çimenler yeşile döndü

Yağmurlarla kuruyan çimenler yeşile döndü

Daha fazla ot elde etmek için çalıştıklarını belirten Atalar, “Nisan ayında yağış olmaması hem bitkisel üretimi hem de mera hayvancılığını olumsuz etkiledi ancak son yağışlarla birlikte toparlanma süreci başladı ve güzel gelişmeler var. meralarda kurumaya yüz tutmuş otlar canlanmaya başladı ve ot miktarı artmaya başladı. “Buradan beslenen hayvanların et ve süt verimini artıracağı gibi, azalmasına da yol açacağı için çok olumlu gelişmeler sağladı. girdi maliyetleri içinde. Son zamanlarda artan yağışlar tarım ve hayvancılığın can damarı haline geldi. Bu konuda çok mutluyuz. Meralardaki alanın ne kadar geniş olduğu ve ne kadar çim üretildiği konusunda çok mutluyuz. Fazla olduğu takdirde hayvancılıkta çiftçinin maliyeti önemli ölçüde azalacağından karlılık artacak ve bu tüketiciye olumlu yansıyacaktır.

Sur ilçesi Karaçalı İlçesi kırsalında büyükbaş hayvan yetiştiren Hüseyin Çelebi, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Yağmurlardan önce merada ot kalmadığını, bu yüzden hayvanlarına saman ve yem vermek zorunda kaldığını belirten Çelebi, “Yağmurlardan sonra çimenler gelişti, şimdi hayvanlarımı meraya bırakıyorum. Yağmur yağdı, Allah’ın sofrası açıldı, hayvanlarımız bol yiyor.Hayvanlarımız doydu, biz de yem konusundayız. “Rahatladık. Artık hayvanları beslemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.