Yeni hayvan hakları yasası ne getiriyor? – Eskişehir Haberi, Son Dakika Eskişehir Haberi

Hayvan Hakları konusunda önemli düzenlemeler getiren yönetmelikte en önemli detayları avukat Hüseyin Akçar yazdı.

Dünya sadece bize ayrılmış bir alan değildir. Dünyadaki tüm canlılar bu sınırlar içinde var olma ve yaşama hakkına sahiptir. İnsanlara özelmiş gibi kullanılan hak kavramı, doğası gereği var olan herkesi kapsar. Herkes denilince insan dışında akla gelen canlılar hayvanlardır. İnsan hakları, insanın insan olmasından kaynaklanan haklarını ifade ederken, hayvan hakları, hayvanlara insanca muamele edilmesini sağlayan haklardır. Özellikle hayvancılık sektöründe hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence amaçlı avlanması ve uygun olmayan alanlarda yetiştirilmesi hayvan hakları ihlalleri olarak tanımlanmaktadır.

“Ağır cezalar verilecek”

Türkiye’de hayvan haklarına bakmadan önce bu hakların bir dayanağı olup olmadığına bakmak gerekiyor. 15 Ekim 1978 tarihinde imzalanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi bu hakların tanınması ve değeri açısından önemlidir. Paris’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezi’nde düzenlenen törenle duyurulan bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından yeniden düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü’ne sunulmuş ve Türkiye’ye duyurulmuştur. Aynı yıl halk. Türkiye’de bu haklarla ilgili bir çalışma yapıldı mı diye soracak olursak evet cevabını verebiliriz. 24/06/2004 tarihinde kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu belki de hayvanların haklarını ortaya koyan önemli bir çalışmadır. Ama yeterli olduğu söylenemez. Yaptırım boşlukları ile işlemez bir kanun haline gelmiştir. Kanundaki yetersizliklerin zamanla kapanacağını düşünmemize rağmen 09 Temmuz 2021 tarihinde bir gelişme yaşandı. Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hayvanların Korunması Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun beraberinde bazı yenilikler ve değişiklikler getirmiştir.

Yani;

Buna göre Hayvanları Koruma Kanunu’nun tanımları düzenleyen maddesi değiştirilecek ve “süs” ibaresi kaldırılacak. “Evcil hayvan” tanımına gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilere ait hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletilecektir. Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak, başıboş ve zayıf düşmüş hayvanların korunması için hayvan barınakları kuracak, bakım ve tedavilerini sağlayacak, eğitim faaliyetleri yürütecek. İlgili karar organının uygun görmesi halinde yerel yönetimler de bir hayvan hastanesi kurabilecek. Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilecek. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital tanımlama yöntemleriyle kayıt altına almakla yükümlü olacak. Ticari olmayan amaçlarla tutulan bir evcil hayvan, bulunduğu yer ne olursa olsun sahibinin borcundan dolayı haczedilemez. Geçerli bir sebep olmaksızın hayvanlara işkence eden veya öldürenlere ağır cezalar uygulanacak.

“Ölen hayvanların yerine yeni hayvanlar alınamaz”

Bazı gelişmelere rağmen hayvan haklarına yönelik somut adımlar atmakta hâlâ güçlükler var. Hayatımıza giren bu gelişmelerin akıbetini “torba kanunu” ibaresi ile takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım ne kadar etkili ve etkili olacak. Bu gelişmeleri takip ederken yeni gelişmelerin de olduğunu görüyoruz. 11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik, doğal ortamlar ve bazı hayvan tanımları ile ilgili düzenlemeler getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parklarının Kurulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ 11 Haziran 2022 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Hayvan Hakları konusunda önemli düzenlemeler getiren yönetmelikte en önemli detay, alışveriş merkezlerinde hayvanat bahçesi kurulmasını engelleyecek madde. Söz konusu madde ile alışveriş merkezlerinde hayvanat bahçesi veya benzeri doğal yaşam parkları kurulması engellendi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alışveriş merkezlerinde kurulan lisanslı hayvanat bahçeleri ise mevcut kanatlı ve/veya memeli hayvan sayısının artırılmaması ve bunların yerine yeni hayvan alınamaması için düzenlenmiştir. bu hayvanlardan ölenler

“CAGE tanımı terk ediliyor”

Yönetmelikte yapılan en önemli değişiklik, ‘KAFES’ tanımının terk edilmesidir. Hayvan hakları savunucularının üzerinde durduğu bu konunun yönetmelikte yer alması önemli ve geç kalınmış bir değişikliktir. Ayrıca yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar bölümüne “sürüngen ve omurgasızların bulunduğu yapay ortamı ifade eden biyolog, su ürünleri uzmanı, doğal yaşam parkı ve teraryum” gibi kavramlar eklenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin ikinci bölümünde hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının gruplandırılması, yer seçimi ve tesislerin kurulması başlığı altında ayrıntılı bir düzenleme oluşturulmuştur. Yeni düzenlemeye göre hayvanat bahçeleri artık hayvan türlerine göre gruplandırılacak. Bu gruplandırma lisanslamaya tabi olacaktır. Bunlara ek olarak, su hayvanları için akvaryumlar ve sürüngenler için teraryumlar için lisans verilmesi de yönetmelik kapsamında dikkate alınmıştır. Burada yapılan düzenleme ile hayvan türlerine göre ayrıntılı bir ayrım sağlanması makalenin gerekçesinde değerlendirilmiştir. Hayvanat bahçelerinde veya vahşi yaşam parklarında lisanslarına göre biyolog ve balıkçılık uzmanlarının istihdam edilmesi, yönetmelikle gelen gelişmelerden biri.

“Hak varsa, görev de vardır”

Bahsettiğim yönetmelikte ilk başta dikkat çeken düzenlemelerdir. Ayrıca yönetmeliğe daha detaylı baktığımızda birden fazla değişiklik ve düzenleme görebileceksiniz. Hayvan hakları açısından yapılabilecek en önemli şey, bir hak varsa ödev de vardır; Hayvan sahiplerinin yükümlülükleri açıkça tanımlanmalıdır. Vatandaş olarak farkındalığımızı artırmaya çalışacağız ve bu konuda bilinçli hareket edeceğiz. Bu doğrultuda çevremizi duyarlı hale getirmeye çalışacağız.

Son söz olarak; Hayvanlar bizim için değerlidir, onları sevmezsek bir insanı da sevemeyiz. Soyu tükenen sadece hayvanlar değil, hayvan sevgisi olmadan da yok olacağız.

Bu zamanın kıymetini bilelim ve hayvanları koruyalım….

saygılar…

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.